ไม่เก็บ % ส่วนแบ่งรายได้ และ ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์

เราไม่มีสัญญาผูกพันธ์เพื่อเรียกเก็บส่วนแบ่งจากการขายและค่าแฟรนไชส์ ลูกค้าลงทุนกับเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และเก็บผลกำไรเต็มจำนวน นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีการขยายสาขาของตัวเองควบคู่ไปกับการขายแฟรนไชส์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนอีกด้วย